Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban

A projektet az Európai Unió
társ-finanszírozta

Water shortage hazard and
adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region

 
  nincs bejelentkezve
Projekt Címe: Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban
Project kódja:  HUSRB/1203/121/130
Összefoglaló:

Magyarország az EU tagállamaként, kötelezettséget vállalt az EU Víz Keretirányelv végrehajtására. Szerbia számára szintén fontos a Víz Keretirányelv rendelkezéseinek betartása, mivel az országnak célja az EU csatlakozás. Az Irányelv céljainak elérése érdekében vízgyűjtő-gazdálkodási tervek határozzák meg részletesen a szükséges lépéseket. Az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek és a hidro-klimatikus veszélyek következményei miatt azonban a jövőben a vízgazdálkodás tervezése a jelenleginél sokkal komplexebb megközelítést igényel. A vízhiánnyal összefüggő konfliktusok kezelésekor harmonizálni kell a vízfelhasználás eltérő érdekeltségű területeit (természetvédelem, mezőgazdaság, ipar). A projekt éppen ezért céljául tűzte ki számos feltételrendszert integráló vízgazdálkodási megoldások kidolgozását a fokozódó vízhiány-probléma mérséklésére. A vízgyűjtők és a vízkészletekkel összefüggő problémák nincsenek tekintettel az országhatárokra, ezért a problémák megoldása is csak a határokon átnyúló szoros együttműködés segítségével valósítható meg. A szerb-magyar együttműködéssel megvalósuló projekt ezen összefüggő feltételrendszer vizsgálatát tűzi ki célul összehangolt adatok és módszerek segítségével a határ két oldalán, mind alap- és alkalmazott kutatási oldalról.

A projekt céljainak megvalósításában a régió legfontosabb kutatási központjai (SZTE, UNSPMF, UNFTN) és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATI-VIZIG) szakemberei működnek együtt. A partnerek szoros együttműködése előrevetíti a kutatási célok sikeres megvalósítását és a gyakorlatban alkalmazható tervek megalapozását a határmenti térség alkalmazkodóképességének, fenntarthatóságának és versenyképességének javítására. A project legfőbb törekvése egy komplex kutatási program megvalósítása, melynek célja a legfontosabb vízhiánnyal kapcsolatos konfliktusok feltárása, az aszály események monitorozása, a vízkészletek rövid és hosszú távú változásainak feltárása, javaslatok előkészítése a problémák mérséklésére. Emellett a projekt fontos kiitűzött célja a társadalom és a döntéshozók figyelmének felhívása az alkalmazkodó vízgazdálkodás és a közös cselekvés jelentőségére, hogy meg tudjuk őrizni a jövőben is a legfontosabb természeti kincsünket, a vizet.

Wahastrat projekt