Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban

A projektet az Európai Unió
társ-finanszírozta

Water shortage hazard and
adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region

 
  nincs bejelentkezve

A projekt célja

A klímaváltozással kapcsolatos veszélyek közül különösen fontos Magyarországon a vízhiány és az aszály vizsgálata, hiszen az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek és a hidro-klimatikus veszélyek következményei miatt a jövőben a vízgazdálkodás tervezése a jelenleginél sokkal komplexebb megközelítést igényel. A vízhiány kezelése a jövőben nem merülhet ki a kárelhárításban, hanem a megelőzésre és felkészülésre kell helyezni a hangsúlyt (mezőgazdasági termés biztonság, vízvisszatartás, vizes élőhelyek fenntartása). A szerb-magyar együttműködéssel megvalósuló projekt ezen összefüggő feltételrendszer vizsgálatát tűzi ki célul összehangolt adatok és módszerek segítségével a határ két oldalán, mind alap- és alkalmazott kutatási oldalról. Elsőként a vízkészletek és a vízigények becslésével a rendelkezésre álló felszíni és felszín alatti vízforrások és a felhasználás különbözőségét próbáljuk feltárni, valamint becslést készítünk a vízhiány mértékéről és elemezzük a fontosabb vízfolyások vízjárását. A múltban előforduló időjárási szélsőségek elemzése hozzásegít az aszály kialakulásához vezető kritikus időjárási körülmények megismeréséhez. Az jövőben várható klímaváltozás és az aszályveszély tendenciáinak becslése regionális klímamodellek (REMO és ALADIN) segítségével történik. A növényzet és aszály kapcsolatának vizsgálata is a projekt céljai közé tartozik. Ennek keretében a kisvízgyűjtőkön biológiai aktivitás számítása, hozzásegíthet a vízgyűjtők környezeti állapotának értékeléséhez, míg a biomassza produkció évenkénti változékonysága segíthet feltárni a különböző területhasználati módok érzékenységét. A projektben tervezett területhasználati konfliktusok térképezése és az optimális jövőbeli területhasználat modell létrehozása hozzájárulhat a terület csökkenő vízkészletekhez való alkalmazkodóképességének és ezzel együtt a mezőgazdasági termelés biztonságának javításához. A tervezett konfliktusok térképezése lehetővé teszi az érzékeny és a nem megfelelően használt területek azonosítását, amelyek fokozott figyelmet igényelnek. A fenntartható területhasználat kialakítása ugyanis hozzájárul a terület népességmegtartó képességének javításához. A projekt tevékenységei a vízhiányhoz kapcsolódó környezeti konfliktusok feltárásától kiindulva, regionális és lokális szintű vizsgálatok alapján, a vízgazdálkodás lehetőségeinek komplex elemzéséhez és alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához ad szakmai hátteret.

Az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek következtében a vízhiányos időszakok és a belvizes időszakok gyakorisága és tartóssága is változik, ami tovább fogja növelni a vízellátottság kiegyensúlyozatlanságát. A fenntartható vízgazdálkodás kialakítását lehetővé tevő megoldási módok kidolgozása egyre fontosabbá válik. A projekt egyik célja ezért a lehetséges vízvisszatartásra alkalmas területek kijelölése. Emellett monitorozás lehetőségeinek fejlesztésével az előrejelzés és a felkészülés hatékonysága javítható. A szakmai célok mellett, a projekt célja a lakosság tájékozottságának, környezettudatosságának javítása. Az eredmények széles körű elterjedésének biztosítása érdekében online elérhető, interaktív térképeket és adatbázisokat is tartalmazó honlapot készítünk.

A projekt végeredményeként, a fenntartható/alkalmazkodó vízgazdálkodás lehetőségeinek kidolgozása elősegítheti a térségben a vízellátás javítását, a gazdasági hatások mérséklését és a természeti értékek megőrzését.