Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban

A projektet az Európai Unió
társ-finanszírozta

Water shortage hazard and
adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region

 
  nincs bejelentkezve

Sajtókonferencia Újvidéken

2013.06.12

A WAHASTRAT project sajtókonferenciája az Újvidéki Egyetem Természetttudományi Karán került megrendezésre 2013. június 12.-én.

A konferenciát a Természettudományi kar képviseletében dr. Branislav Đurđev, a Földrajz, Turizmus és Hotel Menedzsment Tanszék tanszékvezetője nyitotta meg. Elmondta, hogy a kar számos IPA projektben vesz részt.

Dr. Dragan Dolinaj, a project résztvevő szakértője a Természettudományi Karról bemutatta a média képviselőinek a WAHASTRAT projekt céljait és főbb adatait. Bemutatta a projektben résztvevő partner intézményeket és bemutatta az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karáról résztvevő szakértőket. Kiemelte, hogy a kutatás újonnan beszerzett korszerű mérőeszközökkel fogja a talajnedvesség alakulását megfigyelni.

Az Újvidéki Mérnöki Kart, aki majd a szenzorok feljesztéséért lesz felelős, dr. Vladimir Crnojević, a Power, Electronic and Telecommunication Engineering Tanszék vezetője képviselte. Elmondta, hogy a projekt eredményeit alkalmazhatóak a vízgazdálkodás tervezésben, a mezőgazdaságban és az erdészetben is. A kutatási eredmények különösen a klímaváltozás, a népesség változása és az élelmiszertermelés tekintetében jelentősek.

Dr. Viktória Blanka, a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének munkatársa kiemelte, hogy az aszály egyike Dél-Magyarország legjelentősebb környezeti veszélyeinek. Felvázolta a közös projekt megvalósításának mérföldköveit. A kutatás során elemzésre kerül az elmúlt évtizedekben tapasztalt aszályok hatása, a jövőbeli aszályveszély klímamodellek segítségével, a vízvisszatartás lehetőségei. Célul tűztük ki a tájhasználati konfliktusok térképezését, valamint az optimális tájhasználat tervezését is a régióban, valamint sor kerül az öntözés lehetőségeinek vizsgálatára is. Továbbá mélyinterjúk segítségével vonjuk be a vizsgálatba a gazdákat és a döntéshozókat az aszály, mint környezeti veszély problémájának elemzésébe, különösen annak a gazdálkodásra gyakorolt hatásairól való gyakorlati tapasztalataikon keresztül.