Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban

A projektet az Európai Unió
társ-finanszírozta

Water shortage hazard and
adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region

 
  nincs bejelentkezve

Humiditási térképek

A humiditási index eredetileg a belvízképződés hidrológiai feltételeit kifejező nedvességi mutatóként került kifejlesztésre, azonban vízhiányos időszakok jellemzésére is alkalmazható.
1961
2012
A humiditási index a hidrometeorológiai viszonyokat döntően meghatározó csapadék- és léghőmérséklet-adatokból számítható:
ahol, P*: súlyozott csapadékösszeg az október-szeptemberi 12 hónapos időszakban, [mm], a PET pedig a potenciális evapotranszspiráció az október-szeptemberi 12 hónapos időszakban, [mm].


A súlyozott csapadékösszeg számításánál a havi súlyozó tényezők értékei a következők: október 1,0, november 1,5, december 2,0, január 2,0, február 2,0, március 1,5, április 1,0, május 0,75, június 0,5, július 0,5, augusztus 0,5, szeptember 0,5.

A potenciális evapotranszspiráció számítása a havi közepes léghőmérséklet függvényében történik, a szabad vízfelszín párolgására vonatkozó Szesztay-féle nomogramból kiindulva. Az október – február közötti öt hónapra és szeptemberre az alábbi közelítő képlettel számítható a vízfelszín havi párolgása:

Eh = 11,2 + 1,525t + 0,0638t1/2 + 0,0096t1/3,

ahol Eh – havi párolgás (evaporáció) a szabad vízfelületről, mm, t – havi középhőmérséklet, °C.

Március és augusztus között az alábbi képlet érvényes:

Eh = 15,6 + 2,735t + 0,0687t1/2 + 0,0088t1/3.

A vízfelszín október – szeptember közötti 12 havi összes párolgását (E) a havi értékek összegzésével kapjuk. A potenciális evapotranszspirációt (PET) a szabad vízfelszín párolgására meghatározott érték 0,7-tel való szorzása adja meg (hozzávetőleges becsléssel), azaz: PET = 0,7 E.