Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban

A projektet az Európai Unió
társ-finanszírozta

Water shortage hazard and
adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region

 
  nincs bejelentkezve

PADI Térképek

A PAI módosításának (azaz a PADI indexnek) az az alapvető célja, hogy a számításhoz szükséges adatok beszerzését és a számítások elvégzését megkönnyítse, és ilyen formán lehetővé tegye Magyarországon kívüli országok területén való alkalmazását is.

Ezt a célt úgy igyekeztünk elérni, hogy a korrekciós tényezők számításánál más módszert alkalmaztunk. A PAI fenti korrekciós tényezőinek számításához adatigényként fölmerülő napi hőmérsékletadatok, napi csapadékadatok, valamint talajvízszint adatok helyett havi hőmérsékleti átlagok és a havi csapadékösszegek adataira van szükség.

Ezek az adatok a projektben résztvevő partnerországokat képviselő meteorológiai intézetek számára rendelkezésre állnak, de a módszert potenciálisan használó egyéb tudományos intézetek számára is könnyen beszerezhetőek. Ez a módszer elterjedését is nagymértékben megkönnyítheti.
1961
2011

Az aszályindex alapértékének (PaDI0) számítása

A PaDI0 számítása csak annyiban tér el a PAI számításától, hogy a számítási képlet nevezőjében a súlyozott csapadékösszeget, nem 11, hanem 12 hónap figyelembevételével számítjuk, vagyis augusztus helyett szeptemberig. Emiatt a havi csapadék súlyozó tényezők értékei is kicsit változtak, de összegük továbbra is 7.5. Így a wi súlyozó tényező októberben 0,1, novemberben és decemberben 0,4, januártól decembertől áprilisig 0,5, májusban 0,8, júniusban 1,2, júliusban 1,6, augusztusban 0,9 és szeptemberben 0,1.


Az alapérték számításának képlete:
PaDI0 – az aszályindex alapértéke,
Ti – havi középhőmérséklet értéke, áprilistól augusztusig,
Pi – havi csapadékösszeg, októbertől szeptemberig,
wi – súlyozó tényező.

Az aszályindex korrekciós tényezőinek (k1, k2, k3) számítása

A k1 korrekciós tényező a hőségnapok számát kifejező kt korrekciós tényezőt helyettesíti, számítására az alábbi képlet szolgál:
k1 – hőmérsékleti korrekciós tényező,
Tjun,jul,aug – tárgyévi havi középhőmérséklet jún., júl., aug. hónapra,
Tjun,jul,aug – sokévi havi középhőmérséklet átlaga jún., júl., aug. hónapra (1971-2000 időszakra)


A k2 korrekciós tényező a csapadékszegény időszak hosszát kifejező kP korrekciós tényezőt helyettesíti, számítására az alábbi képlet szolgál:
ahol:
k2 – csapadék-korrekciós tényező
Pminsummer – a három nyári hónap (jún., júl., aug.) sokéves csapadékátlaga közül a legkisebb,
MIN (Pjun, Pjul, Paug) – a tárgyévi három nyári hónap (jún., júl., aug.) csapadékértéke közül a legkisebb.


A k3 korrekciós tényező a talajvízviszonyokat kifejező kgw korrekciós tényezőt a megelőző 3 éves időszak csapadékadataiból meghatározott korrekciós tényező helyettesít, számítására az alábbi képlet szolgál:
ahol:
k3 – a megelőző időszak csapadékviszonyait jellemző korrekciós tényező
P – sokévi csapadékösszeg, okt.-szept. időszakra
P36m – tárgyévet megelőző 3 év csapadékösszeg átlaga, okt.-szept. időszakra
n – redukciós tényező, értéke síkvidéken 3,0, domb és hegyvidéken 5,0.


A PaDI számítása

A PaDI számítása ezek után a következő módon történik:
A kiszámított PaDI számértékek szövegesen ugyanúgy értékelhetők (kategorizálhatók) mint a PAI számértékek, de tekintettel más országok eltérő éghajlati viszonyaira, a kategóriák alsó és fölső határát kiterjesztettük az alábbi táblázat szerint.

Aszálykategóriák

PaDI
°C/100 mm
Minősítés
< 4aszálymentes év
4 – 6enyhe aszály
6 – 8mérsékelt aszály
8 – 10közepes erősségű aszály
10 – 15súlyos aszály
15 – 30nagyon súlyos aszály
> 30extrém erősségű aszály