Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban

A projektet az Európai Unió
társ-finanszírozta

Water shortage hazard and
adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region

 
  nincs bejelentkezve

SPI Térképek

Az SPI (Standardized Precipitation Index – Normalizált Csapadékindex) a nemzetközi aszálykutatási gyakorlatban elismert és alkalmazott mutató, mely adott időszak pozitív (nedves) és negatív (száraz) hidrológiai anomáliáit számszerűsíti. A módszer kidolgozása Mckee és társai (1993) nevéhez főződik, és lényege, hogy a számításhoz mindössze havi csapadékösszeg adatsor szükséges.
???
???
Az SPI értékének meghatározása történhet egyetlen hónapra, vagy több hónapból álló időszakra (általában 3-6-12 hónapos SPI értékeket számítanak). A számítás módja a következő:
ahol:
P – a vizsgált idősor csapadékösszege
m(P) – a referencia időszak csapadékátlaga (a vizsgált hónapokra vonatkoztatva)
d(P) – a referencia időszak csapadékainak szórása (a vizsgálat hónapokra vonatkoztatva).

Az SPI értéke a számítási egyenletből következően általában 2 és -2 közötti értéket vesz fel. Az érték egyszerűsítve a vizsgált hónapok csapadékösszegének és a referencia időszak azonos hónapjainak átlagos csapadékösszegét hasonlítja össze. A -1 és 1 közé eső SPI értékek a „normális” csapadékviszonyokat tükrözik, míg a -1 alatti értékek aszályos időszakot, a +1 fölöttiek pedig nedves időszak jeleznek.